ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021

Ανακοίνωση

Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 και Αρχαιρεσίες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020-2021

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2021

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΖΕΥΣ Οδηγός Ψηφοφόρου 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητά Μέλη,

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου μας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18/4/2021 (τελική ημερομηνία). Η πρόσκληση θα αποσταλεί ταχυδρομικώς. Μπορείτε να την βρείτε συνημμένη και στην παρούσα ανακοίνωση. Η φετινή Γ.Σ. είναι εκλογική καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρώνει την προβλεπόμενη από το Καταστατικό διετή θητεία του.

Η δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και η επιβολή των έκτακτων περιοριστικών μέτρων δεν επέτρεψε πέρυσι την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Η Πολιτεία, για τους ίδιους λόγους, παρέτεινε την θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Αθλητικών Σωματείων έως την 30/4/2021 με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5770/29-12-20. Η εξαιρετικά δύσκολη υγειονομική κατάσταση επιμένει, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να λογοδοτήσει και ο Όμιλός μας πρέπει να προγραμματίσει τις επόμενες ενέργειές του όπως προβλέπεται στο Καταστατικό του. Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ. αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και οι Αρχαιρεσίες για τα καταστατικώς προβλεπόμενα όργανα του Ομίλου να πραγματοποιηθούν με ψηφιακά μέσα, όπως προβλέπεται με σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 719/24-2-2021.

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία είναι απαραίτητο ο Όμιλος να έχει στην διάθεσή του ορισμένα στοιχεία των μελών - εκλογέων, τα οποία προβλέπονται στην προαναφερθείσα νομοθεσία και η διαχείριση των οποίων θα γίνει με την δέουσα προσοχή και τις προβλέψεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα είναι απαραίτητο για όλα τα Μέλη του Ομίλου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή είναι ταμειακώς ενήμερα και έχουν συμπληρώσει ένα έτος τουλάχιστον ως Μέλη, να ενημερώσουν την Γραμματεία για τα ακόλουθα στοιχεία τους:

1.    Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

2.    Πατρώνυμο

3.    Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Παρακαλούμε να έχετε επικοινωνήσει τα παραπάνω στοιχεία στην Γραμματεία έως την Τρίτη 6/4/2021, για την βέλτιστη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με email, τηλεφωνικώς ή δια ζώσης στην Γραμματεία.

Συνημμένο θα βρείτε και τον προσωρινό Πίνακα Εκλογέων, όπως αυτός διαμορφώνεται μέχρι στιγμής, η δημοσίευση του οποίου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.4726/2020 «Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Αρχαιρεσιών Αθλητικών Φορέων».

Θα ακολουθήσει λεπτομερής πληροφόρηση για την διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης

Τα μέλη του Δ.Σ. και η Γραμματεία του Ομίλου είναι στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς                                                                                      Παπάγου 22/3/2021

τo ΔΣ τoυ ΑΟΑΠ