Εσωτερικό Πρωτάθλημα Άνοιξη 2019

ΤΑΜΠΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Η κλήρωση MEN 36-45 και MEN 46-55 έγινε ξανά, λόγω λάθους.  

 

ΜΕΝ 36-45

MEN 46-55

MEN 55+

MEN DOUBLES 100+

MIX

WOMEN

 

MEN DOUBLES 100- (θα ανακοινωθεί) - Round Robin

WOMEN DOUBLES (θα ανακοινωθεί) - Round Robin