Ηλεκτρονικό Booking

Επικείμενης της έναρξης πιλοτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής κράτησης γηπέδου (e-booking) αναρτώνται προς ενημέρωση των μελών του Ομίλου τα ακόλουθα. 

1. Τροποποίηση Γενικού Κανονισμού Εσωτερικής  Λειτουργίας ΑΟΑΠ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΚΕΦ. Δ, Ε & ΣΤ

2. Οδηγίες χρήσεως της εφαρμογής "Ηλεκτρονικής Κράτησης Γηπέδου". Τα user name και τα password θα παραδίδονται από την γραμματεία προσωπικά σε κάθε μέλος χωριστά. ΟΔΗΓΙΕΣ

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ