Εκτακτη Γενική Συνέλευση Ιούνιος 2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

Προέκταση οδού Αναστάσεως 15669 ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ. 2106516403  fax 2106528709

 

 

Παπάγου 19 Μαίου 2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΑΠ σύμφωνα με το Άρθρο 35 του καταστατικού του και κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ κατά την συνεδρίαση της 25ης Απριλίου

ΚΑΛΕΙ

Τα μέλη του Ομίλου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00

Η Συνέλευση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ομίλου (Χώρος Κυλικείο)

Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιθανότερο) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή  ήτοι την       

Κυριακή 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο

 

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν τα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό του Ομίλου στο Άρθρο 5 σε συνδυασμό με το Άρθρο 4 του καταστατικού

 

Η Ημερήσια Διάταξη έχει ένα και μοναδικό θέμα:

Την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

Άγγελος Αστρεινίδης