ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αξιότιμα μέλη και αγαπητοί φίλοι,

 

Η μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας ήταν επόμενο να επηρεάσει

και τα οικονομικά του Ομίλου μας.

 

Η σημαντική μείωση των ενεργών μελών του Ομίλου, η εκ των πραγμάτων αύξηση

του κόστους λειτουργίας του και οι σχεδόν μηδενικές οικονομικές συνδρομές από

χορηγούς, οδήγησαν το Δ.Σ., μετά από από πολύ σκέψη και αλλεπάλληλες

συνεδριάσεις, στην απόφαση να αποτανθεί στα μέλη του Ομίλου που αγαπούν αυτό

που έχουν.

 

Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. προτρέπει και παρακαλεί τα μέλη όπως συνεισφέρουν

εθελοντικά όποιο ποσό δύνανται να διαθέσουν για την στήριξη των άμεσων

υποχρεώσεων του ταμείου του Ομίλου.

 

Επίσης τα μέλη δύνανται να προεξοφλούν την συνδρομή του επόμενου έτους 2018 με

όφελος την διαφορά από την αύξηση της ετήσιας συνδρομής την οποία εκ των

πραγμάτων θα υποχρεωθεί το Δ.Σ. να αναγγείλει για τα επόμενα έτη.

Η εθελοντική συνεισφορά ή προεξόφληση συνδρομής του 2018 θα γίνεται στη

γραμματεία του Ομίλου με την έκδοση των αντιστοίχων αποδείξεων.

 

Ελπίζουμε ότι η αγάπη όλων μας για τον Όμιλο και για ότι αυτός μας προσφέρει, θα

αποτελέσει το μεγάλο κίνητρο για να ξεπεράσουμε και αυτόν τον σκόπελο.

Το έχουμε αποδείξει άλλωστε στο παρελθόν ξεπερνώντας πολύ δυσκολότερες

καταστάσεις.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την όποια συνεισφορά σας.

 

Εκ του Δ.Σ. του ΑΟΑΠ

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Πέτρου